Certyfikaty i Uprawnienia

Home  | Mapa serwisu  | E-mail  | Kontakt  | Polityka cookies
 Nowo┼Ťci | O firmie | Certyfikaty | Zabezpieczenia DNA | 
powr├│t do listy »

PROGRAM SZKOLENIA DLA DORADC├│W ADR

Zgodnie z Dz.U .02.237.2013

1. ZAKRES RAMOWY 

Nr modułu

Tytuł

 Ilo┼Ť─ç godzin

1

Moduł podstawowy

 10

2

Modu┼é klas materia┼é├│w niebezpiecznych

 10

3

Moduł drogowy

 10

4

Konsultacje

2

Razem

 

 32

2. ZAKRES SZCZEGóŁOWY

2.1 Moduł podstawowy

 

Lp.

Temat

Ilo┼Ť─ç godzin

1.

Wprowadzenie w system regulacji prawnych

- cel i zakres regulacji;

- podstawowe poj─Öcia i definicje;

- charakterystyka obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w - mi─Ödzynarodowych i krajowych;

- ramy prawne działania doradcy ds. bezpieczeństwa;

- informacja na temat nowelizacji przepis├│w mi─Ödzynarodowych dotycz─ůcych transportu towar├│w niebezpiecznych;

- praktyczne posługiwanie się przepisami - ćwiczenia

2

2

Podstawy identyfikacji i klasyfikacji towar├│w niebezpiecznych w transporcie:

- cel i zasady podziału towarów niebezpiecznych według systemu ONZ

- podzia┼é na klasy na podstawie zagro┼╝enia dominuj─ůcego;

- grupowanie towarów w obrębie klasy według stopnia zagrożenia;

- identyfikacja towaru na podstawie numeru rozpoznawczego lub prawidłowej nazwy przewozowej;

- zasady klasyfikacji towar├│w charakteryzuj─ůcych si─Ö jednym lub kilkoma zagro┼╝eniami; algorytm klasyfikacji

- hierarchia zagrożeń;

- identyfikacja i klasyfikacja wybranych towar├│w

- ─çwiczenia

2

3

Zasady pakowania towar├│w niebezpiecznych:

- funkcja opakowania w transporcie materiałów niebezpiecznych;

- dob├│r opakowania z punku widzenia potrzeb u┼╝ytkowych;

- dobór opakowania z punktu widzenia bezpieczeństwa;

- podstawowe rodzaje opakowań: - opakowania pojedyncze;

- opakowania złożone;

- opakowania kombinowane;

- opakowania zbiorcze;

- opakowanie awaryjne;

- dobór opakowań dla wybranych materiałów - ćwiczenia.

1

4

Oznakowanie sztuki przesyłki:

- funkcja oznakowania;

- informacja o zagro┼╝eniach;

- identyfikacja towaru;

- oznakowanie opakowania;

- adresaci informacji zawartej w oznakowaniu;

- dobór oznakowania sztuki przesyłki dla wybranych towarów

- ─çwiczenia.

1

5

Wy┼é─ůczenia w stosowaniu przepis├│w :

- cel stosowania wy┼é─ůcze┼ä;

- ca┼ékowite wy┼é─ůczenie niekt├│rych rodzaj├│w przewoz├│w;

- ca┼ékowite wy┼é─ůczenie niekt├│rych towar├│w, pod warunkiem zachowania okre┼Ťlonych limit├│w ilo┼Ťciowych w sztuce przesy┼éki;

- cz─Ö┼Ťciowe wy┼é─ůczenie niekt├│rych towar├│w, pod warunkiem zachowania okre┼Ťlonych limit├│w ilo┼Ťciowych w jednostce transportowej .

1

6

Dokumentacja zwi─ůzana z przesy┼ék─ů i dzia┼éaniami ratunkowymi:

- karta charakterystyki substancji niebezpiecznej;

- certyfikat klasyfikacyjny;

- dokument przewozowy;

- ┼Ťwiadectwo dopuszczenia pojazdu;

- pisemna instrukcja dla kierowcy;

- inne dokumenty.

1

7

Kontrola przewoz├│w :

- zakres kontroli;

- organy kontroli;

- procedura kontrolna;

- tworzenie przykładowej listy kontrolnej

- ─çwiczenia.

1

8

Zasady odpowiedzialno┼Ťci za naruszenia przepis├│w o przewozie towar├│w niebezpiecznych oraz za szkody spowodowane w zwi─ůzku z takim

- zakres odpowiedzialno┼Ťci uczestnik├│w przewozu;

- odpowiedzialno┼Ť─ç cywilna;

- odpowiedzialno┼Ť─ç karna;

- odpowiedzialno┼Ť─ç administracyjna.

1

 

2.2 Moduł klas towarów niebezpiecznych

 

Lp.

Temat

Ilo┼Ť─ç godzin

1

Zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty uznane za niebezpieczne:

- rodzaje zagro┼╝e┼ä, zagro┼╝enia dominuj─ůce i dodatkowe, podzia┼é na klasy;

- natężenie zagrożeń, grupy pakowania.

2

2

Kryteria klasyfikacyjne:

- om├│wienie kryteri├│w w poszczeg├│lnych klasach;

- zaliczanie towar├│w niebezpiecznych do klasy i do grupy pakowania;

- kryteria stosowane przy klasyfikacji mieszanin, preparat├│w i odpad├│w;

- wybrane metody bada┼ä dotycz─ůcych kryteri├│w wyr├│┼╝niania towar├│w.

2

3

Dob├│r opakowa┼ä na podstawie zagro┼╝enia stwarzanego przez zawarto┼Ť─ç:

- podział opakowań według rodzaju materiału konstrukcyjnego i kategorii;

- badania i dopuszczenie opakowań; - oznakowanie opakowań i sztuk przesyłki;

- dob├│r opakowania na podstawie zapisu klasyfikacyjnego - ─çwiczenia.

1

4

Zasady pakowania razem (do jednego opakowania) r├│┼╝nych towar├│w niebezpiecznych:
 
- analiza mo┼╝liwo┼Ťci pakowania razem towar├│w niebezpiecznych stwarzaj─ůcych r├│┼╝ne zagro┼╝enia;

- zakazy pakowania razem

- ─çwiczenia.

1

5

Odpady niebezpieczne i materia┼éy zagra┼╝aj─ůce ┼Ťrodowisku:

- zasady klasyfikacji odpad├│w;

- inne towary niebezpieczne zagra┼╝aj─ůce ┼Ťrodowisku

1

6

Materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1):

- zasady podzia┼éu na podklasy i grupy zgodno┼Ťci;

- metody pakowania;

- uszeregowanie podklas wed┼éug malej─ůcego stopnia zagro┼╝enia;

- szczególne wymagania w zakresie klasyfikacji materiałów i przedmiotów wybuchowych;

- zakazy ┼éadowania razem materia┼é├│w wybuchowych w oparciu o grupy zgodno┼Ťci

- ─çwiczenia.

1

7

Warunki przewozu materiałów promieniotwórczych (klasa 7):
 
- charakterystyka promieniowania jonizuj─ůcego, jego oddzia┼éywanie na cz┼éowieka;

- pomiar mocy dawki i skażeń promieniotwórczych dla celów oceny narażenia radiacyjnego;

- kryteria doboru opakowań transportowych dla materiałów promieniotwórczych;

- charakterystyka działań w sytuacjach awaryjnych

- okre┼Ťlanie warunk├│w przewozu dla wybranych materia┼é├│w

- ─çwiczenia.

2

 

2.3 Moduł drogowy


Lp.

Temat

Ilo┼Ť─ç godzin

1

Pojazdy u┼╝ywane do przewozu towar├│w niebezpiecznych:

- konstrukcja;

- pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX;

- wyposa┼╝enie: (podstawowe; dodatkowe; sprz─Öt ga┼Ťniczy)

- oznakowanie jednostek transportowych przewo┼╝─ůcych:

- sztuki przesyłki;

- materiały stałe luzem;

- materiały ciekłe, sypkie i gazy w cysternach.

3

2

Załadunek i rozładunek:

- zakazy ┼éadowania razem (do jednego pojazdu) r├│┼╝nych towar├│w niebezpiecznych oraz towar├│w niebezpiecznych razem z ┼╝ywno┼Ťci─ů;

- szczeg├│lne wymagania dotycz─ůce za┼éadunku i roz┼éadunku niekt├│rych towar├│w, w szczeg├│lno┼Ťci ograniczenia ilo┼Ťciowe,zasady za┼éadunku, roz┼éadunku cystern;

- zakazy ładowania razem

- ─çwiczenia.

1

3

Dokumenty wymagane podczas przewozu:

- rodzaje dokument├│w;

- analiza danych zawartych w dokumencie przewozowym oraz w instrukcji pisemnej dla kierowcy;

- weryfikacja danych zawartych w dokumencie przewozowym

- ─çwiczenia.

1

4

Szkolenie kierowc├│w oraz innych os├│b zwi─ůzanych z transportem:

- rodzaje i zakres kurs├│w;

- dokumentacja.

1

5

Przew├│z w cysternach: - rodzaje cystern:

- cysterny stałe;

- cysterny odejmowalne;

- cysterny przeno┼Ťne;

- kontenery-cysterny;

- inne ;

- cysterny do przewozu materiałów o różnych stanach skupienia: (gazowym; ciekłym; stałym)

- cysterny do przewozu odpad├│w;

- pojazdy-baterie;

- uk┼éady i urz─ůdzenia bezpiecze┼ästwa stosowane w cysternach.

2

6

Zagro┼╝enia dla ludzi i ┼Ťrodowiska spowodowane transportem towar├│w niebezpiecznych - ratownictwo techniczne i chemiczne:

- organizacja systemu ratowniczo-ga┼Ťniczego;

- zasady działań ratowniczych na miejscu wypadku z towarem niebezpiecznym;

- zagadnienia ochrony ┼Ťrodowiska.

2

  POBIERZ  KART─Ö  ZG┼üOSZENIA   


 Stron─Ö odwiedzono : 357290 razy
AUTO ZYK J.E.M. ul.Jugosłowianska 25 60-301 Poznań, tel. (061) 867 28 03, fax. (061) 867 46 68

OKR─śGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
ul. Bukowska 60, 62-070 D┬▒browa, tel. (61) 64 25 825, (61) 64 25 826