Certyfikaty i Uprawnienia

Home  | Mapa serwisu  | E-mail  | Kontakt  | Polityka cookies
 Nowo┼Ťci | O firmie | Certyfikaty | Zabezpieczenia DNA | 
powr├│t do listy »

Zakres wiedzy na egzamin

Zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikat├│w kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnie┼ä obj─Ötych egzaminem okre┼Ťla cz─Ö┼Ť─ç I za┼é─ůcznika do rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, osoba przyst─Öpuj─ůca do egzaminu powinna wykaza─ç si─Ö wiedz─ů z ni┼╝ej wyszczeg├│lnionych grup tematycznych, a w szczeg├│lno┼Ťci:

A. Prawo cywilne

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b

1. zna─ç rodzaje um├│w zawieranych najcz─Ö┼Ťciej w transporcie drogowym oraz wynikaj─ůce z nich prawa i obowi─ůzki;

2. umie─ç negocjowa─ç prawnie wi─ů┼╝─ůce umowy transportowe, zw┼éaszcza w odniesieniu do warunk├│w przewozu;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

1. by─ç w stanie rozpatrywa─ç roszczenia zleceniodawcy dotycz─ůce odszkodowa┼ä z tytu┼éu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytu┼éu op├│┼║nienia
w dostawie oraz rozumie─ç, w jaki spos├│b takie roszczenie wp┼éywa na jego odpowiedzialno┼Ť─ç umown─ů;

2. zna─ç uregulowania i obowi─ůzki wynikaj─ůce z Konwencji o umowie mi─Ödzynarodowego przewozu drogowego towar├│w (CMR);

w odniesieniu do transportu drogowego os├│b:

1. by─ç w stanie rozpatrywa─ç roszczenia zleceniodawcy dotycz─ůce odszkodowa┼ä z tytu┼éu obra┼╝e┼ä poniesionych przez pasa┼╝er├│w lub z tytu┼éu uszkodzenia baga┼╝u spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub te┼╝ dotycz─ůcych odszkodowa┼ä z tytu┼éu op├│┼║nie┼ä oraz rozumie─ç, w jaki spos├│b takie roszczenie wp┼éywa na jego odpowiedzialno┼Ť─ç umown─ů.
 

B. Prawo handlowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. zna─ç warunki i formalno┼Ťci dotycz─ůce prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci na rynku, zna─ç og├│lne obowi─ůzki spoczywaj─ůce na przewo┼║nikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowo┼Ťci itd.) oraz konsekwencje upad┼éo┼Ťci przedsi─Öbiorstwa;

2. posiada─ç odpowiedni─ů wiedz─Ö o r├│┼╝nych formach sp├│┼éek handlowych oraz o zasadach ich zak┼éadania i funkcjonowania.


C. Prawo socjalne

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. rol─Ö i funkcje r├│┼╝nych instytucji spo┼éecznych zwi─ůzanych z transportem drogowym (zwi─ůzki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracownik├│w, inspektorzy pracy itd.);

2. obowi─ůzki pracodawc├│w w zakresie ubezpieczenia spo┼éecznego pracownik├│w;

3. przepisy reguluj─ůce umowy o prac─Ö dla r├│┼╝nych kategorii pracownik├│w zatrudnionych w przedsi─Öbiorstwach transportu drogowego (formy um├│w, obowi─ůzki stron, warunki i czas pracy, p┼éatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);

4. przepisy dotycz─ůce czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, wszczeg├│lno┼Ťci przepisy rozporz─ůdzenia (EWG) nr 3821/85, rozporz─ůdzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne ┼Ťrodki dotycz─ůce stosowania tych przepis├│w; oraz

5. przepisy stosowane w dziedzinie wst─Öpnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowc├│w, wszczeg├│lno┼Ťci przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 

D. Prawo podatkowe

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. podatku od warto┼Ťci dodanej (VAT) od us┼éug transportowych;

2. podatku od pojazd├│w silnikowych;

3. podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;

4. podatku dochodowego.


E. Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza i zarz─ůdzanie finansami przedsi─Öbiorstwa

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. zna─ç przepisy i praktyki zwi─ůzane z pos┼éugiwaniem si─Ö czekami, wekslami, wekslami w┼éasnymi, kartami kredytowymi oraz innymi ┼Ťrodkami p┼éatniczymi i sposobami p┼éatno┼Ťci;

2. zna─ç r├│┼╝ne formy udzielanych kredyt├│w (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikaj─ůce z nich op┼éaty i obowi─ůzki;

3. wiedzie─ç, czym jest bilans, jak si─Ö go sporz─ůdza i jak odczytuje;

4. by─ç w stanie odczyta─ç i zinterpretowa─ç rachunek zysk├│w i strat;

5. by─ç w stanie oceni─ç rentowno┼Ť─ç przedsi─Öbiorstwa i jego sytuacj─Ö finansow─ů, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie wska┼║nik├│w finansowych;

6. by─ç w stanie opracowa─ç bud┼╝et;

7. zna─ç sk┼éadniki kosztowe przedsi─Öbiorstwa (koszty sta┼ée, koszty zmienne, kapita┼é obrotowy, amortyzacja itd.) oraz by─ç w stanie wyliczy─ç koszt przypadaj─ůcy na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na ton─Ö;

8. by─ç w stanie sporz─ůdzi─ç schemat organizacji zatrudnienia w przedsi─Öbiorstwie oraz zaplanowa─ç wykonywanie pracy itd.;

9. zna─ç zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzeda┼╝y us┼éug transportowych oraz sporz─ůdzania akt klient├│w itd.;

10. zna─ç r├│┼╝ne formy ubezpiecze┼ä dotycz─ůcych transportu drogowego (odpowiedzialno┼Ť─ç cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na ┼╝ycie, ubezpieczenia inne ni┼╝ na ┼╝ycie i ubezpieczenia baga┼╝u) oraz gwarancje i wynikaj─ůce z nich obowi─ůzki;

11. znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

12. by─ç w stanie stosowa─ç przepisy dotycz─ůce fakturowania us┼éug w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz zna─ç mi─Ödzynarodowe regu┼éy handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;

13. zna─ç r├│┼╝ne kategorie pomocniczej dzia┼éalno┼Ťci transportowej, ich rol─Ö, funkcje oraz - w odpowiednich przypadkach - ich status;

w odniesieniu do transportu drogowego os├│b

14. umie─ç stosowa─ç przepisy dotycz─ůce op┼éat za przejazd i cennik├│w w publicznym i prywatnym transporcie os├│b;

15. umie─ç stosowa─ç przepisy dotycz─ůce fakturowania us┼éug w zakresie drogowego transportu os├│b.


F. Dost─Öp do rynku

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. zwi─ůzane z zawodem przepisy reguluj─ůce zarobkowy transport drogowy, najem pojazd├│w przemys┼éowych i podwykonawstwo, w szczeg├│lno┼Ťci przepisy reguluj─ůce formaln─ů organizacj─Ö zawodu, dost─Öp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewoz├│w drogowych na terytorium i poza terytorium Wsp├│lnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;

2. przepisy dotycz─ůce zak┼éadania przedsi─Öbiorstwa transportu drogowego;

3. dokumentacj─Ö wymagan─ů do ┼Ťwiadczenia us┼éug transportu drogowego oraz by─ç w stanie wprowadza─ç procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty zwi─ůzane z ka┼╝d─ů operacj─ů transportow─ů, w szczeg├│lno┼Ťci te, kt├│re dotycz─ů pojazdu, kierowcy, rzeczy i baga┼╝u, znajdowa┼éy si─Ö zar├│wno w poje┼║dzie, jak i w lokalu przedsi─Öbiorstwa;

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

4. przepisy dotycz─ůce organizacji rynku us┼éug drogowego transportu rzeczy, prze┼éadunku i logistyki;

5. formalno┼Ťci graniczne, rol─Ö i zakres dokument├│w T i karnet├│w TIR oraz obowi─ůzki i odpowiedzialno┼Ť─ç, jakie wynikaj─ů z pos┼éugiwania si─Ö nimi;

w odniesieniu do transportu drogowego os├│b:

6. przepisy dotycz─ůce organizacji rynku drogowego transportu os├│b;

7. przepisy dotycz─ůce rozpocz─Öcia ┼Ťwiadczenia us┼éug drogowego transportu os├│b oraz by─ç w stanie sporz─ůdza─ç plany transportowe.


G. Normy techniczne i techniczne aspekty dzia┼éalno┼Ťci

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. zna─ç przepisy dotycz─ůce masy i wymiar├│w pojazd├│w w pa┼ästwach cz┼éonkowskich oraz procedury dotycz─ůce wyj─ůtk├│w, stosowane w przypadku niestandardowych ┼éadunk├│w;

2. być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;

3. zna─ç formalno┼Ťci zwi─ůzane z homologacj─ů typu, rejestracj─ů oraz przegl─ůdem technicznym tych pojazd├│w;

4. wiedzie─ç, jakie dzia┼éania nale┼╝y podj─ů─ç, aby ograniczy─ç ha┼éas i zmniejszy─ç zanieczyszczenie powietrza powstaj─ůce w wyniku emisji spalin;

5. by─ç w stanie sporz─ůdza─ç okresowe plany utrzymania pojazd├│w i ich wyposa┼╝enia.

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

 6. zna─ç r├│┼╝ne typy urz─ůdze┼ä do transportu i roz┼éadunku (skrzynie ┼éadunkowe, kontenery, palety itd.) oraz by─ç w stanie wprowadza─ç procedury i wydawa─ç polecenia dotycz─ůce za┼éadunku i roz┼éadunku rzeczy (rozmieszczania ┼éadunku, uk┼éadania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.);

 7. zna─ç r├│┼╝norodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki prze┼éadunku poziomego;

 8. by─ç w stanie realizowa─ç procedury w celu spe┼énienia przepis├│w dotycz─ůcych przewozu towar├│w niebezpiecznych i odpad├│w, w szczeg├│lno┼Ťci tych, kt├│re wynikaj─ů z dyrektywy 2008/68/WE i rozporz─ůdzenia (WE) nr 1013/2006

 9. by─ç w stanie realizowa─ç procedury w celu spe┼énienia wymog├│w przewidzianych w przepisach dotycz─ůcych przewozu szybko psuj─ůcych si─Ö artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych, w szczeg├│lno┼Ťci wymog├│w wynikaj─ůcych z umowy o mi─Ödzynarodowych przewozach szybko psuj─ůcych si─Ö artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych i o specjalnych ┼Ťrodkach transportu przeznaczonych do tych przewoz├│w (ATP);

10. by─ç w stanie realizowa─ç procedury w celu spe┼énienia wymog├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w o transporcie ┼╝ywych zwierz─ůt.
 

H. Bezpieczeństwo drogowe

 w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i os├│b:

1. wiedzie─ç, jakie kwalifikacje s─ů wymagane od kierowc├│w (prawo jazdy, za┼Ťwiadczenia zdrowotne, za┼Ťwiadczenia o sprawno┼Ťci itd.);

2. by─ç w stanie podj─ů─ç konieczne dzia┼éania, aby zagwarantowa─ç, ┼╝e kierowcy przestrzegaj─ů przepis├│w ruchu drogowego, zakaz├│w i ogranicze┼ä obowi─ůzuj─ůcych na terenie r├│┼╝nych pa┼ästw cz┼éonkowskich (ogranicze┼ä pr─Ödko┼Ťci, pierwsze┼ästwa, ogranicze┼ä postojowych, u┼╝ywania ┼Ťwiate┼é, znak├│w drogowych itd.);

3. by─ç w stanie sporz─ůdza─ç instrukcje dla kierowc├│w w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymog├│w bezpiecze┼ästwa w zakresie stanu technicznego pojazd├│w, ich wyposa┼╝enia i ┼éadunku, oraz w zakresie ┼Ťrodk├│w zapobiegawczych;

4. być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;

5. by─ç w stanie realizowa─ç procedury dotycz─ůce bezpiecznego mocowania towar├│w i zna─ç odpowiednie techniki;

w odniesieniu do transportu drogowego os├│b:

6. posiada─ç podstawow─ů wiedz─Ö z zakresu uk┼éadu sieci drogowej w pa┼ästwach cz┼éonkowskich.

  Stron─Ö odwiedzono : 357345 razy
AUTO ZYK J.E.M. ul.Jugosłowianska 25 60-301 Poznań, tel. (061) 867 28 03, fax. (061) 867 46 68

OKR─śGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
ul. Bukowska 60, 62-070 D┬▒browa, tel. (61) 64 25 825, (61) 64 25 826