Szkolenie na
diagnostów samochodowych

W ramach działalności szkoleniowej prowadzimy szkolenia przygotowujące do egzaminu na diagnostę samochodowego. Zapewniamy: - zajęcia na podstawie wytycznych programowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz.U. Z 18 grudnia 2014 roku, poz. 1836)

Kurs CPC

Przedstawiamy Państwu ofertę dotyczącą szkoleń dla kandydatów ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Uzyskanie certyfikatu warunkuje otrzymanie Licencji na prowadzenie zarobkowego transportu drogowego osób oraz rzeczy.

Szkolenia okresowe
dla kierowców

Polskie ustawodawstwo nakłada na zawodowego kierowcę  wykonującego transport drogowy osób i rzeczy obowiązek przejścia okresowego szkolenie co 5 lat.  Szkolenie ma na celu odświeżenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej i jest niezbędne do wykonywania zawodu.