Szkolenie kandydatów na diagnostów samochodowychKurs CPC - Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika3. Szkolenia okresowe dla kierowców

KONTO
ING BANK SLASKI 32105015201000002270301159
AUTO ZYK Jerzy Zyk, Elzbieta Zyk, Marcin Zyk
60-301 Poznan ul. Jugoslowianska 25
Zgadzam sie na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U.Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).