Polskie ustawodawstwo nakłada na zawodowego kierowcę  wykonującego transport drogowy osób i rzeczy obowiązek przejścia okresowego szkolenie co 5 lat.  Szkolenie ma na celu odświeżenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej i jest niezbędne do wykonywania zawodu.