Jakie badania psychologiczne na kierowcę taxi są obowiązkowe? 

Kierowca, lub kandydat na kierowcę taksówki przed uzyskaniem uprawnień musi wykonać dwa podstawowe badania ─ badanie psychologiczne (psychotechniczne) oraz badania lekarskie.  

Badanie psychologiczne na kierowcę TAXI polega na ocenie sprawności psychomotorycznej przez wykwalifikowanego psychologa transportu. Po przeprowadzeniu badania wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy taksówki. 

Jak przebiega badanie na kierowcę TAXI?

Badanie psychologiczne na kierowcę TAXI trwa zazwyczaj 90-120 minut i jest podzielone na trzy etapy:

 1. Część pisemna ─ testowa, polega na wypełnieniu testów mających na celu określenie przez psychologa posiadanych umiejętności dotyczących
  • spostrzegawczości
  • zdolności logicznego myślenia
  • zdolność koncentracji
  • zdolność podzielności uwagi
  • cech osobowości
  • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 2. Część aparaturowa ─ wykonywanie zadań na aparaturze diagnostycznej umożliwia określenie zdolności psychosomatycznej badanego, czyli:
  • szybkości reakcji na bodźce
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 3. Wywiad z psychologiem ─ psycholog przeprowadza rozmowę z osobą badaną na temat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Cena przeprowadzanego badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wynosi 150 zł. 

Jak przygotować się do badania?

Przychodząc na badania psychologiczne do Auto Zyk w Poznaniu nie musisz się stresować ─ panuje u nas przyjazna atmosfera, która z pewnością pomoże Ci przejść badania na kierowcę TAXI bez większych problemów. Aby jednak dobrze wypaść na badaniu, należy przyjść w pełni wypoczętym i zdrowym. Co ważne na 48 h przed badaniem nie należy spożywać alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. 

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty, skierowanie na badanie, posiadane prawo jazdy, a także okulary, lub soczewki w przypadku ich noszenia.