Tachograf to wyspecjalizowane urządzenie pomiarowe, którego podstawową funkcją jest zapisywanie przejechanej przez pojazd drogi. Ponadto tachograf odnotowuje prędkość, z jaką porusza się pojazd oraz czynności, jakie wykonuje kierowca podczas wyjazdu w trasę. W rzeczywistości jednak głównym celem tego urządzenia jest rejestracja czasu przebywania kierowcy za kierownicą. Tachograf zapisuje także dyżury oraz odpoczynek kierowcy.

Rodzaje tachografów

Obowiązek posiadania tachografu w pojazdach służących do transportu został wprowadzony już kilkadziesiąt lat temu. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje tachografów:

  • Tachograf analogowy – w tym urządzeniu parametry zapisywane są na dyskach papierowych, co dzieje się za pomocą rysika. Wyposażony w czujnik, tachograf analogowy liczy ilość zębów koła wzorcowego, który znajduje się na skrzyni biegów. Uzyskane dane pojawiają się w okienku pomiarowym. Tego rodzaju tachografy różnią się sposobem napędu, działaniem, zakresem pomiaru, a także napięciem zasilania oraz sposobem rejestracji danych. Choć tachografy analogowe uchodzą za funkcjonalne, mają też pewne wady. Zaliczyć tu należy podatność na pojawianie się błędów w zapisach, a także łatwość fałszowania danych. Ponadto tachograf analogowy to już praktycznie historia. Zgodnie z ustawą każdy pojazd zarejestrowany po 01.05 2006 musi być wyposażony w tachograf cyfrowy. Analogi dotyczą już tylko pojazdów zarejestrowanych przed tą datą.
  • Tachograf cyfrowy – urządzenie to posiada wyświetlacz, który wyświetla aktualne informacje. Dodatkowo zapisuje wszystkie dane na karcie pamięci, a także na twardym dysku. Chcąc uruchomić tachograf cyfrowy, trzeba posłużyć się specjalną kartą kierowcy. Na karcie tej zapisują się informacje dotyczące prędkości jazdy, czasu postoju, a także przejechanych kilometrów. Jeśli nie zostaną zgrane w odpowiednim czasie, nadpisuje się i część danych może zostać utracona. Kiedy kierowca jest kontrolowany przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, kartę tę umieszcza się w czytniku, dzięki czemu wyświetlają się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące czynności, jakie wykonał w czasie drogi. W trakcie kontroli inspekcja lub policja wykonuje również wydruk np. ostatnich 24h z tachografu.

Legalizacja tachografu - co to jest?

Ważność legalizacji tachografu to w pewnym sensie obowiązek każdego posiadacza pojazdu służącego do transportu. Legalizacja, a tak naprawdę kalibracja tachografu polega na sprawdzeniu i zweryfikowaniu, czy urządzenie to spełnia wszelkie wymagania przepisów, a także może być legalnie stosowane. Każdy tachograf musi spełniać określone wymogi metrologiczne. Jeżeli urządzenie działa poprawnie, właściciel samochodu otrzymuje świadectwo legalizacji albo tak zwaną cechę legalizacji, która jest umieszczana na tachografie. W przypadku tachografu cyfrowego, informacja o kalibracji zapisywana jest w pamięci tachografu. Ponadto na słupku kabiny pojazdu umieszcza się specjalną naklejkę legalizacyjną.

Brak legalizacji tachografu wiąże się z nałożeniem kary, dlatego należy pilnować terminów. Pytanie wobec tego, co ile powinna być przeprowadzana legalizacja tachografu? Otóż ważność legalizacji tachografu trwa dokładnie dwa lata. Przed upływem tego terminu powinna być przeprowadzona ponowna kalibracja tachografu.

Gdzie przeprowadza się legalizację tachografu?

Legalizacja tachografów wykonywana jest przez specjalne firmy serwisowe, które mają do tego uprawnienia. Usługę tę oferuje stacja kontroli pojazdów. O koszt legalizacji tachografu najlepiej pytać każdorazowo w wytypowanym miejscu.

Przegląd tachografu obowiązkiem właściciela pojazdu

Legalizacja tachografu jest poważną sprawą i zarazem obowiązkiem każdego właściciela pojazdu, w którym powinien być stosowany. Należy wobec tego pilnować, aby przegląd tachografu był przeprowadzany regularnie, zgodnie z obowiązującym prawem. Otóż tachograf podlega legalizacji co 2 lata. Jej brak wiąże się z surową karą.

Ważna kalibracja tachografu jest jednym z warunków uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego. W dniu przeglądu rejestracyjnego legalizacja tachografu musi być aktualna.