Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym", w Polsce wyróżnia się podstawowe oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów. Różnica między okręgową, a podstawową polega na rodzajach wykonywanych badań oraz ich zakresu. Podstawowa stacja kontroli pojazdów może wykonać:

Okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

Dodatkowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem badań przypisanym tylko stacjom okręgowym),

Badania techniczne przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Podstawowa stacja kontroli pojazdów mieści się w naszym oddziale w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy - świadczymy takie usługi jak kontrola pojazdów osobowych, badania techniczne i wiele więcej.

W okręgowych stacjach kontroli pojazdów wykonuje się następujące badania


Okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów,

Dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów,

Badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Podstawowa stacja kontroli pojazdów to głównie kontrola pojazdów osobowych. W okręgowych stacjach natomiast przeprowadza się następujące badania dodatkowe:

Autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

Pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych,

Pojazdu zabytkowego,

Pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

Pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustaw "O podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych", a także "O podatku od towarów i usług",

Pojazdu, dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Okręgowe, a podstawowe stacje kontroli pojazdów mają w sobie wiele znaczących różnic, które warto znać. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą i budowanie świadomości wśród kierowców daje dużo pozytywnych efektów. Podsumowując - kontrola pojazdów osobowych zalicza się do podstawowej stacji kontroli pojazdów, okręgowa zaś do samochodów zabytkowych, ciężarowych, autobusów, itp. Zapraszamy do naszego warsztatu w Poznaniu w celu skorzystania z naszych usług!