Interwał dla przeglądów technicznych autobusów wynosi sześć miesięcy - niezależnie od tego, jak nowy jest pojazd. Autobus należy na czas przeglądu powierzyć w ręce fachowców, którzy dokładnie weryfikują sprawność wszystkich układów i elementów.

Sprawny powinien być każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym, ale kontrola sprawności poprzez badania techniczne autobusów ma szczególną wagę. Autobusy nie są bowiem pojazdami dla jednej lub dwóch osób. Z reguły przewożą przynajmniej kilkunastu pasażerów. Jeśli nawet jedna część zawiedzie, może się to skończyć tragicznie. Z tej przyczyny przegląd autobusu musi być wykonywany znacznie częściej niż badanie techniczne jakiegokolwiek innego pojazdu.

Przeglądy techniczne autobusów - gdzie się je wykonuje?

Żeby wykonać przegląd techniczny autobusu, należy zgłosić się do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Obowiązkiem właściciela pojazdu jest udanie się to okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wszystkie tego typu punkty posiadają uprawnienia do wykonywania okresowych badań technicznych autobusów.

Autobus poddany przeglądowi otrzymuje na koniec badania technicznego pozytywny lub negatywny wynik. Jak łatwo się domyślić, wynik negatywny przeglądu autobusu oznacza, że pojazd nie może być dłużej używany w ruchu drogowym.

Co jest sprawdzane podczas przeglądu autobusu?

Podczas diagnostyki w okręgowej stacji kontroli pojazdów sprawdza się między innymi, czy autobus jest sprawny, bezpieczny i czy spełnia warunki związane z emisją spalin.

Fachowcy weryfikują jakość pracy poszczególnych układów w pojeździe, czyli m.in. układu hamulcowego i kierowniczego. Sprawdzane jest nadwozie, podwozie, stan ogumienia, oświetlenie pojazdu. Zwraca się uwagę nawet na szyby i karoserię, jak również wyposażenie dodatkowe. Wszystko to ma na celu weryfikację, czy poruszanie się danym autobusem jest bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska.

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu technicznego autobusu należy realizować raz na sześć miesięcy w okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Samochody te wykorzystywane są do transportu ludzi, dlatego też muszą być stuprocentowo sprawne – dzięki temu bezpieczni są zarówno pasażerowie, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego.

Podczas przeglądu pracownicy okręgowej stacji kontroli pojazdów sprawdzają stan poszczególnych elementów składowych i układów. Znalezienie usterek i niedociągnięć sprawia, że wynik badania jest negatywny i pojazd nie może wrócić na drogę bez usunięcia wspomnianych problemów.