Kto powinien wykonać badania?

Praca na różnego rodzaju podwyższeniach, w tym rusztowaniach, stropach, kominach  znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m może być nazywana pracą wysokościową. Oznacza to, że osoby będące na tego typu stanowiskach muszą zachowywać szczególne środki ostrożności podczas wykonywania swoich obowiązków. Praca na wysokości niesie za sobą szczególne ryzyko uszczerbku na zdrowiu, dlatego mogą wykonywać ją włącznie osoby, które:

  • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
  • odbyły szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowisku;
  • mają zapewnione wszystkie potrzebne środki ochrony;
  • są świadomi ryzyka, jakie podejmują w czasie wykonywania tego typu zawodu.

Badanie wysokościowe jest obowiązkowe, kiedy pracownik pełni jakąkolwiek funkcję na wysokości powyżej 3 metrów, podczas gdy powierzchnia, na której się znajduje, nie jest osłonięta ścinkami lub trwałą konstrukcją do co najmniej 1,5 metra.

Jak wyglądają badania wysokościowe?

Na badanie wysokościowe pracowników składa się kilka testów. Pierwszym z nich jest sprawdzenie poziomu glukozy we krwi, dlatego należy do nich przystąpić na czczo – ostatni posiłek, włączając w to napoje (z wyjątkiem wody),  można spożyć na 12 godzin przed wykonaniem badania. Sprawdzona zostaje również zdolność utrzymywania równowagi przez osobę badaną, a także wzrok, słuch oraz ewentualne zaburzenia neurologiczne. Zakres badań może się różnić, w zależności od wysokości pełnienia obowiązków, wskazaną przez pracodawcę.

Czynnikiem wykluczającym osoby do pełnienia obowiązków zawodowych na wysokości są okulary. Jest to narzędzie korekcyjne, które pod wpływem ruchu głową może w każdej chwili spaść. Dlatego osoby z wadą wzroku, nienoszące soczewek kontaktowych nie otrzymają pozytywnego wyniku.