Na czym polega badanie w ciemni ?

W specjalistycznej ciemni diagnostycznej przeprowadza się badanie widzenia zmierzchowego oraz badanie wrażliwości na olśnienie. 

Badanie widzenia zmierzchowego polega na określeniu minimalnego progu wrażliwości zmysłowej osoby badanej. Zadaniem osoby badanej jest wskazanie prawidłowego  położenia przerwy w pierścieniu, którego oświetlenie zwiększane jest stopniowo. Na wynik badania składa się czas, po jakim badany jest w stanie dostrzec przerwę. 

Podczas badania wrażliwości na olśnienie, osoba badana poddawana jest olśnieniu wywołanemu przez silne źródło światła. Po jego wygaszeniu musi ona prawidłowo rozpoznać stosunkowo słabo oświetlone kształty. Na wynik tego badania również składa się czas rozpoznania bodźca.

Kto powinien wykonać badanie w ciemni? 

Na badanie psychologiczne w ciemni zostaną skierowane osoby podejmujące nową pracę lub zmieniające stanowisko pracy związane z  obowiązkiem służbowego prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Badanie w ciemni powinno obejmować kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy ─ C, D, E, w tym kierowców taxi, zawodowych kierowców ciężarówek, a także egzaminatorów, instruktorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, kierowców rajdowych. Niekiedy na badanie w ciemni wysłani są również operatorzy maszyn i urządzeń, takich jak koparki, dźwigi i wózki widłowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku cena takiego badania to 40 zł.