W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wykonania badania psychologicznego do pełnienia obowiązków komornika w naszej placówce Auto Zyk w Poznaniu. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych psychologów i lekarzy, którzy na podstawie przeprowadzonego badania wydadzą stosowne do uzyskanego wyniku zaświadczenie o istnieniu, lub braku przeciwwskazań do pełnienia urzędu.  

Na czym polega badanie psychologiczne dla komorników?

Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o stanowisko do pełnienia obowiązków komornika odbywa się w trzech etapach. 

Etap pierwszy to badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, których celem jest ocena ogólnego stanu zdrowia oraz wystawiania skierowań do lekarzy specjalistów, których opinia jest niezbędna do otrzymania powyższego zaświadczenia. 

Etap drugi to badanie psychologiczne wykonywane przez doświadczonego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania badania dla kandydatów na komornika lub asesora komorniczego. Na tym etapie oceniany jest ogólny stan psychiczny osoby ubiegającej się o dane stanowisko ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poznawczych i społecznych. Ponadto oceniane są również umiejętności samodzielnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji, a także odporności na stres. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań psycholog wydaje stosowne zaświadczenie potwierdzające predyspozycje do pełnienia funkcji sędziego lub asesora od strony psychologicznej.

Etap trzeci to inne konsultacje u lekarzy specjalistów oraz wydanie stosownego dokumentu potwierdzającego zdolność do pełnienia określonej funkcji. Podstawą do jego wydania jest zaświadczenie od psychologa oraz wyniki badań lekarzy specjalistów, zleconych przez lekarza medycyny pracy. Otrzymane zaświadczenie umożliwia powołanie kandydata na pełnione stanowisko komornicze do 12 miesięcy od daty wystawienia.