Znaczne przekroczenie prędkości, ale także inne wykroczenia popełniane na drodze wiążą się z nakładaniem na kierowcę punktów karnych. W momencie przekroczenia 25 punktów organ kontroli ruchu drogowego jest obowiązany zatrzymać prawo jazdy i skierować takiego kierowcę na badania psychologiczne

W Auto Zyk wykonujemy pełen zakres badań psychologicznych po odebraniu prawa jazdy, w tym dla osób, które przekroczyły limit 24 punktów karnych. 

Jak wyglądają badania psychologiczne za punkty karne?

Badania psychologiczne za punkty karne nie różnią się od typowych badań psychotechnicznych dla kierowców. Obejmują one ocenę cech osobowości, sprawność intelektualną i psychofizyczną. 

Przebieg badania rozłożony jest na trzy części – rozmowę  z psychologiem, testy, a także badania aparaturowe przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.   

Przeprowadzenie badania psychologicznego po odebraniu prawa jazdy za punkty karne stanowi podstawę do uzyskania orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do dalszego prowadzenia pojazdu.

Koszt badania psychologicznego za punkty karne

Całkowity koszt badania wynosi 150 zł i jest on zgody z aktualnym „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13”. Standardowy czas trwania takiego badania, to około 90-120 minut.  

Jak przygotować się do badania?

  • Na badanie należy przyjść wypoczętym – zmęczenie, lub nieprzespana noc znacznie obniżają czas reakcji – refleks, czy koncentrację uwagi;
  • Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie na badanie – niezbędny jest oryginał skierowania, lub poświadczony odpis. Kserokopia nie jest dokumentem uprawniającym do przeprowadzenia badania;
  • Jeśli na co dzień nosisz okulary, lub soczewki zabierz je ze sobą.