Szkolenia kierowców w Poznaniu - wybierz dla siebie odpowiedni kurs!

W naszym ośrodku organizujemy profesjonalne szkolenie kierowców. Naszą podstawą programową jest kurs CPC, okresowe szkolenia dla kierowców oraz kursy dla diagnostów. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i profesjonalnymi materiałami szkoleniowymi. Szkolenia kierowców w naszym ośrodku prowadzone są przy wykorzystywaniu nowoczesnych metod nauczania, tak aby wiedza uczestników była naturalnie aktualizowana i poszerzana. Wykorzystujemy do tego również specjalistyczny sprzęt. Dzięki nam w prosty sposób zwiększysz swoje umiejętności i kwalifikacje. Zapraszamy do naszego oddziału w Poznaniu!


Co oferujemy:

Kursy na
diagnostów samochodowych

W ramach działalności szkoleniowej prowadzimy szkolenia przygotowujące do egzaminu na diagnostę samochodowego. Zapewniamy: - zajęcia na podstawie wytycznych programowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz.U. Z 18 grudnia 2014 roku, poz. 1836)

Kurs CPC

Przedstawiamy Państwu ofertę dotyczącą szkoleń dla kandydatów ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Uzyskanie certyfikatu warunkuje otrzymanie Licencji na prowadzenie zarobkowego transportu drogowego osób oraz rzeczy.

Szkolenia okresowe
dla kierowców

Polskie ustawodawstwo nakłada na zawodowego kierowcę  wykonującego transport drogowy osób i rzeczy obowiązek przejścia okresowego szkolenia co 5 lat. Ma ono na celu odświeżenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, i jest niezbędne do wykonywania zawodu.