Przedstawiamy Państwu ofertę dotyczącą szkoleń dla kandydatów ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Uzyskanie certyfikatu warunkuje otrzymanie Licencji na prowadzenie zarobkowego transportu drogowego osób oraz rzeczy.

Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem, niezbędnym do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Osoby ubiegające się o certyfikat po ukończeniu szkolenia poddają się Egzaminowi Państwowemu przeprowadzanemu przez Instytut Transportu Samochodowego jako wyznaczoną jednostkę nadzorującą proces certyfikacji.

Ośrodek nasz w profesjonalny sposób przygotowuje kandydatów do egzaminu gwarantując dzięki doświadczonej kadrze wykładowców wysoki poziom uzyskanych pozytywnie zdanych egzaminów. Uczestnicy szkolenia otrzymują kompletne materiały szkoleniowe oraz skrypt szkoleniowy omawiający wszystkie tematy związane z zakresem wymaganej wiedzy. W gronie ubiegających się o certyfikat wyróżniamy dwie grupy: Ośrodek przygotowuje dokumentację związaną z rejestracją i wnioskami o uzyskanie certyfikatu oraz dokonuje zgłoszeń do Instytutu Transportu Samochodowego.

OPŁATY ZA CERTYFIKAT I EGZAMIN
Opłaty za certyfikat: 300 PLN
Opłata za egzamin: 500 PLN