Cel badania

W Auto Zyk w Poznaniu wykonujemy badania psychotechniczne po odebraniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu. Obejmują one zarówno wywiad z kierowcą, jak i przeprowadzenie badań przy pomocy specjalistycznych urządzeń diagnostycznych.

Celem takich badań jest przeprowadzenie przez wykwalifikowanego psychologa transportu analizy sprawności intelektualnej badanego oraz jego procesów poznawczych. Bardzo ważna jest również ocena osobowości badanego, zwłaszcza pod kątem radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także określenie sprawności psychosomatycznej kierowcy. Ponadto psycholog musi dowiedzieć się, czy substancje, takie jak alkohol, które były powodem utraty prawa jazdy, nie stanowią źródła problemów w życiu badanego, a co za tym idzie czy istnieje ryzyko, że ponownie usiądzie on za kierownicą pod ich wpływem.

Jak przygotować się do badania?

  • Na badanie należy przyjść wypoczętym – zmęczenie, lub nieprzespana noc znacznie obniżają czas reakcji – refleks, czy koncentrację uwagi;
  • Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie na badanie (o ile dotyczy) – niezbędny jest oryginał skierowania, lub poświadczony odpis! Kserokopia nie jest dokumentem uprawniającym do przeprowadzenia badania;
  • Jeśli na co dzień nosisz okulary, lub soczewki zabierz je ze sobą.

Kiedy psycholog może odmówić badania?

Badanie nie odbędzie się jeśli osoba badana będzie pod wpływem alkoholu, lub innej substancji odurzającej. Alkoholu nie należy spożywać przynajmniej dwa dni przed badaniem.

Kto przeprowadza badanie?

Badanie psychologiczne za jazdę po alkoholu wykonywane jest przez doświadczonego psychologa transportu. Nasz pracownik zawsze chętnie odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania i co ważne, nasz psycholog nigdy Cię nie skrytykuje. Możesz zatem przyjść bez obaw i zbędnego stresu i wykonać badanie w Auto Zyk w Poznaniu.