W związku z tym każdy kierowca transportu drogowego, czy to kierowca autobusu miejskiego, czy taksówki podlega specjalistycznym badaniom psychologicznym, których celem jest stwierdzenie, czy dana osoba nie posiada przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy. 

W Auto Zyk w poznaniu wykonujemy badania dla kierowców transportu drogowego przy użyciu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. Dzięki temu osoby badane w naszym ośrodku mogą mieć pewność, że badanie zostanie przeprowadzone w sposób profesjonalny i zawsze w miłej atmosferze. 

Badanie psychologiczne kierowcy transportu drogowego — kiedy wykonać?

Pierwsze badanie psychologiczne powinno odbyć się jeszcze przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego ukończenie tejże kwalifikacji. Natomiast kolejne badania psychologiczne kierowcy transportu drogowego muszą się odbywać:

  • co 5 lat dla kierowców przed ukończeniem 60 roku życia;
  • co 30 miesięcy dla kierowców po ukończeniu 60 roku życia. 

Jak przygotować się do badania?

Na badanie psychologiczne dla kierowców transportu drogowego należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie na badania wstępne/okresowe, okulary (soczewki) jeśli się używa. 

Ponadto na badanie należy przyjść wyspanym i wypoczętym. Na 48h przed badaniem nie należy spożywać alkoholu, ani innych środków psychoaktywnych. 

Standardowy czas wykonywania badania psychologicznego dla transportu drogowego trwa około 1 godziny, a jego całkowity koszt to 150 zł.