Do pojazdów uprzywilejowanych widocznych na drogach należą te pojazdy, które dysponują wyróżniającym je kolorem, oznaczeniami oraz często też sygnalizacją - świetlną i dźwiękową.Jednym słowem wszystkim, co pozwala pozostałym uczestnikom ruchu na ich łatwą identyfikację i w razie potrzeby ustąpienie pierwszeństwa na drodze.

Do pojazdów uprzywilejowanych należą m.in. karetki, wozy straży pożarnej, radiowozy, jak również auta na pierwszy rzut niewiele się wyróżniającą, ale które posiadają konkretne przeznaczenie specjalne - np. służą do przewozu polityków czy notabli.

Przegląd techniczny pojazdu uprzywilejowanego

Za realizację przeglądu pojazdu uprzywilejowanego odpowiedzialne są korzystające z nich osoby, a dokładniej zarząd danej placówki – np. Pogotowia Ratunkowego. Podmiotem wykonującym przeglądy zlecone przez placówkę jest okręgowa stacja kontroli pojazdów.

W związku z tym, że przegląd techniczny pojazdu uprzywilejowanego jest dokładniejszy i bardziej szczegółowy niż zwykły przegląd techniczny, od pracowników jednostki wymaga się odpowiednich kwalifikacji. Te wymogi łatwo uzasadnić – w końcu od tego, jak dokładnie przeprowadzony zostanie np. przegląd ambulansu, czy przegląd wozu strażackiego może zależeć ludzkie życie.

Przegląd pojazdu uprzywilejowanego - jak często?

Wymaganym odstępem czasowym, jeśli chodzi o przegląd techniczny karetki czy przegląd radiowozu jest standardowo jeden rok. To samo tyczy się każdego innego pojazdu uprzywilejowanego. Mimo to jednak zdarza się, że testy i naprawy wykonywane są dużo częściej. Osoby odpowiedzialne za stan pojazdu muszą praktycznie przez cały czas sprawdzać, czy nie pojawiły się jakieś uszkodzenia i usterki. Każdą z nich należy od razu meldować i usuwać, gdyż w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia karetka, wóz policyjny lub strażacki muszą być stuprocentowo sprawne, To czy np. przegląd ambulansu, według dokumentacji ma odbyć się dopiero za kilka miesięcy nie może być wyznacznikiem.

Podczas przeprowadzania przeglądu pojazdu specjalnego sprawdzane są wszystkie układy - jeden po drugim. Najważniejsze oczywiście są układ kierowniczy i hamulcowy. Przegląd radiowozu czy karetki jak również przegląd wozu strażackiego uwzględnia też elementy związane z układami alarmowymi. Fachowcy sprawdzają sygnalizację dźwiękową i świetlną. Składowe tych układów mogą jak wszystkie inne ulec uszkodzeniom, a przecież w razie potrzeby muszą być sprawne, aby poinformować użytkowników ruchu drogowego o konieczności ustąpienia przejazdu.

Ponadto badane są standardowe elementy jak na zwykłym badaniu technicznym samochodu osobowego - np. czy kierunkowskazy pracują tak jak powinny, czy sprawny jest wydech, jak wyglądają i działają opony.