Na czym polega badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie?

Badanie widzenia zmierzchowego polega na określeniu minimalnego progu wrażliwości zmysłowej osoby badanej. W pierwszym etapie jest ona wprowadzana do ciemni, a zadaniem do wykonania jest wskazanie położenia przerwy w pierścieniu, którego oświetlenie zwiększane jest stopniowo. Na wynik badania składa się przede wszystkim czas, po jakim badany jest w stanie dostrzec przerwę. 

Kolejnym badaniem jest ocena wrażliwości wzroku na olśnienie. W tym przypadku osoba badana bezpośrednio po pierwszym pomiarze, poddawana jest olśnieniu przez silne źródło światła. Po jego wygaszeniu, musi ona prawidłowo rozpoznać stosunkowo słabo oświetlone kształty. Na wynik badania składa się czas rozpoznania bodźca.

Kogo obejmuje badanie wrażliwości olśnienia? 

Na badanie wrażliwości na olśnienie (potocznie zwane również badaniem w ciemni) zostają skierowane osoby podejmujące nową pracę lub zmieniające stanowisko pracy z obowiązkiem służbowego prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Badanie powinno obejmować kierowców wszystkich kategorii ─ C, D, E, w tym kierowców taxi, zawodowych kierowców ciężarówek, a także egzaminatorów, instruktorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, kierowców rajdowych. Niekiedy na badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie wysłani są również operatorzy maszyn i urządzeń, takich jak koparki, dźwigi i wózki widłowe.