Rozrząd – jak działa i kiedy potrzebna jest wymiana?
14 stycznia 2020
Jak zbudowana jest klimatyzacja samochodowa?
28 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Każdy kierowca posiadający pojazd, niezależnie czy chodzi o motocykl, samochód osobowy czy ciężarówkę, musi o niego odpowiednio zadbać. Okresowe naprawy, ubezpieczenie OC czy przegląd rejestracyjny to absolutne minimum w tym względzie. Zanim jednak wybierzemy się do stacji kontroli pojazdów na przegląd techniczny warto dowiedzieć się ile on kosztuje i jak wygląda – krok po kroku.

Przegląd rejestracyjny samochodu – co to jest?

Przegląd techniczny samochodu wykonuje się w stacji kontroli pojazdów i ma on na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Jeśli w trakcie badania zostaną wykryte jakieś poważne usterki zagrażające bezpieczeństwu na drodze, diagnosta ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Wówczas pozostaje nam 14 dni na ich naprawę i ponowne przystąpienie do badania kontrolnego. Przegląd rejestracyjny jest obowiązkowy w przypadku większości pojazdów.

Przegląd rejestracyjny krok po kroku

Przegląd rejestracyjny czy to auta osobowego, ciężarowego czy motocykla, składa się zawsze z trzech głównych etapów. Należą do nich:

 • identyfikacja pojazdu na podstawienie numeru VIN na tabliczce znamionowej i dowodzie rejestracyjnym oraz w miejscu trwale umieszczonym na pojeździe.
 • kontroli działania poszczególnych układów i podzespołów pojazdu pod kątem zarówno bezpieczeństwa, jak i wpływu na środowisko.

Na przegląd należy zabrać dowód rejestracyjny, ewentualnie kartę pojazdu pozwolenie czasowe. Bez dokumentu diagnosta nie wykona badania.

W trakcie okresowego badania technicznego, diagnosta zwraca szczególną uwagę na:

 • układ kierowniczy – stan połączeń oraz stopień ich zużycia,
 • układ hamulcowy – skuteczność działania przedniej i tylnej osi a także hamulca pomocniczego;
 • zawieszenie – w poszukiwaniu ewentualnych “luzów”;
 • układ wydechowy – emisję spalin;
 • oświetlenie zewnętrzne – kompletność żarówek i ustawienie świateł

Po zmianie przepisów 13.11.2017 – z dniem rozpoczęcia funkcjonowania systemu CEPIK 2 – za przegląd rejestracyjny pojazdu należy zapłacić z góry – jeszcze przed jego wykonaniem. Niezależnie od wyniku przeglądu, kwota ta nie zostanie zwrócona – opłata jest za badanie, nie za jego wynik. Ponad to wszelkie stwierdzone usterki, zagrażające bezpieczeństwu na drodze, zostaną wprowadzone do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Tym samym uniemożliwia to uzyskanie wyniku pozytywnego przeglądu w innej stacji diagnostycznej. Odkryte usterki pojazdu, zakwalifikowane jako drobne, zostaną przekazane kierowcy i nie będą miały wpływu na uzyskanie pozytywnego wyniku przeglądu. W dowodzie pojawi się pieczątka potwierdzająca przejście przeglądu rejestracyjnego.

Przegląd rejestracyjny samochodu z instalacją gazową

Na badaniu technicznym auta z gazem poza dowodem rejestracyjnym, na stacji diagnostycznej będziemy poproszeni również o okazanie świadectwa legalizacji montażu instalacji oraz świadectwo legalizacji zbiornika gazowego. Dokładnie chodzi o protokół TDT – z Transportowego Dozoru Technicznego. Taki protokół musi być okazywany co roku przy każdym badaniu pojazdu wyposażonego w instalacje gazową.

WAŻNE: W przypadku kolizji auta z instalacją gazową – w przypadku zatrzymania przez policję elektronicznie dowodu rejestracyjnego, przed przystąpieniem do badania dodatkowego powypadkowego, musi zostać wykonane badanie przez TDT potwierdzone “świeżym” protokołem dla tego zbiornika.

Nawet nowe auta z instalacja gazową muszą przechodzić przegląd co roku.

Przegląd rejestracyjny samochodu elektrycznego

Pomimo znaczących różnic, przegląd rejestracyjny auta z napędem elektrycznym nie różni się niczym od przeglądu rejestracyjnego samochodu osobowego z silnikiem benzynowym czy dieslowym. Wręcz jest on skrócony o badanie emisji spalin i kontrolę wzrokową układu wydechowego.

Przegląd powypadkowy

Jeśli auto uczestniczyło w wypadku, w wyniku którego mogły zostać uszkodzone elementy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy, to powinno być poddane dodatkowemu badaniu po kolizji drogowej. Nie jest ono obowiązkowe, w związku z czym do stacji diagnostycznych trafiają przeważnie auta, których dowody rejestracyjne zatrzymała policja na miejscu zdarzenia.

Należy pamiętać, iż badanie powypadkowe nie przedłuża terminu przeglądu rejestracyjnego. Jeżeli auto posiada instalację gazową, dodatkowo powinno przejść badanie przez TDT. Jeśli szkoda jest likwidowana z ubezpieczenia, wówczas koszt dodatkowego przeglądu zostaje doliczony do odszkodowania.

Przegląd techniczny pojazdu – kiedy i jak często?

Właściciele nowych samochodów osobowych i ciężarowych (o masie do 3,5 tony) oraz motocykli muszą wykonać pierwsze badanie techniczne przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, kolejne przed upływem 5 lat jednak nie później niż 2 lata od dnia poprzedniego badania technicznego. Następnie właściciele tego typu pojazdów mają obowiązek przeprowadzać badanie techniczne raz w roku.

Kierowcy ciągników oraz przyczep rolniczych, wykonują pierwsze badanie techniczne również najpóźniej po 3 latach od dnia rejestracji. Natomiast drugie i zarazem każde kolejne – co dwa lata od ostatniej kontroli.

Samochody zabytkowe bada się tylko raz przed rejestracją, chyba, że są one przeznaczone do zarobkowego transportu.

Pojazdy, które niezależnie od wieku muszą przejść przegląd rejestracyjny co roku to:

 • samochody z instalacją gazową;
 • samochody używane do nauki jazdy i egzaminów;
 • pojazdy specjalne: przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych lub do zarobkowego transportu ludzi, a także pojazdy uprzywilejowane oraz zbudowane samodzielnie;

Wyjątki od powyższych zasad stanowią sytuacje, gdy pojazd został skierowany na dodatkowy przegląd techniczny przez odpowiednie organy, pomimo ważnego przeglądu rejestracyjnego. Takie skierowanie mogą wydać organy kontroli ruchu drogowego oraz starości powiatowi, jeżeli istnieje podejrzenie iż pojazd zagraża bezpieczeństwu na drodze, narusza środowisko lub też uczestniczył w wypadku, w którym zostały naruszone elementy konstrukcji pojazdu.

WAŻNE: Takie badanie dodatkowe potwierdza, że ustała przyczyna zatrzymania dowodu, nie ma natomiast wpływu na termin badania okresowego

Dodatkowy przegląd może być też potrzebny przy zmianach konstrukcyjnych pojazdu, w sytuacji, gdy pojazd ma być wykorzystywany jako taksówka, pojazd do nauki jazdy, pojazd uprzywilejowany lub do przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Ile kosztuje przegląd rejestracyjny?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury opłaty za przegląd techniczny pojazdu są takie same, niezależnie od Stacji Diagnostycznej w której go wykonamy.

 • Przegląd rejestracyjny samochodu osobowego – 98 zł +
 • Przegląd rejestracyjny samochodu osobowego z instalacja gazową – 161 zł
 • Przegląd rejestracyjny samochodu ciężarowego lub specjalnego do 3,5 tony – 98 zł
 • Przegląd rejestracyjny motocykla – 62 zł

Do każdego badania doliczana jest dodatkowo opłata ewidencyjna w kwocie 1 zł.

Po wykryciu usterki zagrażającej bezpieczeństwu na drodze, w trakcie przeprowadzania badania kontrolnego do 14 dni od ich wykrycia, zapłacimy 20 zł ( +1 zł opłaty ewidencyjnej), natomiast jeśli przekroczymy przepisowe 14 dni, wówczas do zapłaty będzie ponownie kwota za cały przegląd rejestracyjny.