Geometria kół – wszystko co musisz wiedzieć
2 czerwca 2020
Zbieżność kół czyli co? – wiedza w pigułce
16 czerwca 2020
Pokaż wszystkie

Badania techniczne pojazdów według polskiego prawa muszą być wykonywane regularnie w odpowiedniej stacji kontroli. W zależności od tego, jakiego typu maszynę posiadasz, musisz udać się do podstawowej lub okręgowej stacji kontroli. W każdej z nich musi znajdować się diagnosta, który ma odpowiednie uprawnienia. Za co jest odpowiedzialna osoba na tym stanowisku? Gdzie udać się na kurs na diagnostę?

Co robi diagnosta samochodowy?

Funkcja, jaką pełni diagnosta samochodowy jest bardzo istotna, ponieważ odpowiada za ocenę stanu technicznego pojazdów. Od opinii uprawnionego specjalisty zależy czy dane auto, ciężarówka lub przyczepy będą mogły poruszać się po drogach. Co więcej, specjalizacja ta wymaga dużej wiedzy technicznej, znajomości przepisów a także narzędzi i specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki. Praca ta wymaga sprawdzania szeregu elementów w samochodzie, nie tylko za pomocą specjalistycznego sprzętu ale również organoleptycznie. Diagnosta samochodowy sprawdza też zgodność warunków technicznych z obowiązującymi przepisami i jest zobowiązany do wykonywania zadań o charakterze organizacyjnym stanowisko pracy oraz administracyjnym.

Jak zdobyć uprawnienia diagnosty?

Aby podejść do egzaminu państwowego, musisz spełniać jeden z warunków dotyczących kształcenia oraz doświadczenia:

  • wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych o specjalności samochodowej oraz min. 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia pracy w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli,
  • średnie wykształcenie techniczne lub branżowe o specjalności samochodowej oraz min. 1 rok udokumentowanej praktyki w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli,
  • wyższe wykształcenie w obszarze technicznym o specjalności innej niż samochodowa oraz min. 1 rok udokumentowanej praktyki w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli,
  • średnie wykształcenie w obszarze technicznym lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i 2 lata udokumentowanej praktyki w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli.

Praktyka odbywana podczas kształcenia objęta programem nauczania wlicza się do wymaganego okresu, jeżeli prowadzona była się na zasadach umowy warsztatu z uczelnią. Żeby zdać egzamin kwalifikacyjny w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego, zgłoś się najpierw na kurs. Obejmuje on 116h, w których zawierają się teoria i praktyka. Ponadto jesteś zobowiązany do dostarczenia szeregu dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie oraz praktykę zawodową. W starostwie powiatowym trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie uprawnień diagnosty – jest to prośba o wydanie dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu, która zawiera informacje, takie jak imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania,
  • dokumenty potwierdzające zdobyte wymagane wykształcenie – dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia lub inne,
  • dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia oraz zdaniu egzaminu kwalifikującego,
  • dowód opłaty skarbowej.

Opłata za wydanie uprawnień diagnosty wynosi 48 zł i możesz wpłacić ją na konto właściwego urzędu.

Jak przygotować do egzaminu na diagnostę samochodowego?

Przygotowanie do egzaminu państwowego warto zacząć od odbycia kursu w odpowiedniej placówce, która zapewni szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne. Kurs na diagnostę samochodowego w AUTO ZYK prowadzony jest przez doświadczoną kadrę wykładowców na podstawie programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz.U. Z 18 grudnia 2014 roku, poz. 1836). Zajęcia odbywają się w ośrodku szkolenia w Poznaniu na ul. Jugosłowiańskiej. Mamy doskonale wyposażone warsztaty, w których możemy przygotować wszystkich diagnostów do ich przyszłej pracy.

Zarobki diagnosty samochodowego

Praca dla diagnosty samochodowego to ważna funkcja, która ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi poruszających się po drogach. Co więcej, żeby wykonywać tę profesję trzeba mieć już pewne umiejętności i doświadczenie. Obecnie nie jest trudno znaleźć pracę jako diagnosta, jeżeli dysponuje się odpowiednimi uprawnieniami. Zapotrzebowanie na osoby po zdanym egzaminie jest spore, a zarobki diagnosty samochodowego zależą zwykle od danej miejscowości. Ogólne widełki, jeśli chodzi o wynagrodzenie oscylują w granicach 2500 – 4500 zł netto. Rozpiętość kwot jest dość duża, jednak trzeba brać pod uwagę region zatrudnienia oraz doświadczenie zawodowe i możliwości finansowe danego warsztatu. Im więcej dodatkowych uprawnień zdobędziesz, tym szansa na lepsze zarobki jest większa. Istnieje możliwość podejścia do dodatkowych egzaminów, które uprawniają do diagnostyki takich pojazdów, jak autobusy, czy pojazdy, które przewożą niebezpieczne towary. Poszerzanie swoich kwalifikacji jest zawsze mile widziane w miejscu pracy. W przypadku tej konkretnej profesji może być bezpośredni wpływ na wynagrodzenia.

TDT egzaminy na diagnostę. Dlaczego warto zdawać?

Praca diagnosty w stacji kontroli pojazdów to świetna opcja dla pasjonatów motoryzacji. Profesja ta łączy w sobie wykorzystywanie wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Wymaga nauki obsługi komputerów diagnostycznych, prowadzenia dokumentacji, ale nie zmusza do przesiadywania przy biurku. Jeżeli cenisz sobie pracę ściśle związaną z motoryzacją, to na pewno jest to zawód dla Ciebie. Uprawnienia diagnosty na okręgową stację kontroli pojazdów to możliwość pracy z różnymi pojazdami. Oznacza to, że trudno odczuwać monotonię w pracy w warsztacie jako diagnosta. Dla wielu osób wykonywanie zróżnicowanych zadań w ciągu dnia jest bardzo istotne. Wykonując zadania diagnosty w szanowanym zakładzie, masz pewność, że Twoja praca jest potrzebna i doceniana. W Auto Zyk zatrudniamy diagnostów samochodowych, ale także szkolimy nowych. Jeżeli planujesz rozpocząć kurs, to zgłoś się do nas! Dysponujemy sprawdzoną kadrą wykładowców oraz zapleczem technicznym, w którym prowadzimy zajęcia praktyczne.