Kiedy potrzebna jest wymiana płynów w samochodzie?
17 grudnia 2019
Przegląd skutera – wszystko, co musisz wiedzieć
31 grudnia 2019
Pokaż wszystkie

Przedsiębiorcy prowadzący firmy w branży transportu mają bardzo wiele obowiązków wynikających z prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Jednym z nich jest stosowanie oraz kalibracja tachografu w samochodach ciężarowych dostosowana do wymogów rozporządzenia Komisji Europejskiej. Naprawę, instalację oraz legalizację tachografów cyfrowych mogą dokonywać jedynie zaufane i sprawdzone warsztaty posiadające do tego uprawnienia, w tym te przy stacjach kontroli pojazdów.

Tachograf cyfrowy – co to jest?

Tachograf cyfrowy to urządzenie, które rejestruje i monitoruje przebytą drogę, punkty położenia, aktywność i tożsamość kierowcy, zdarzenia i usterki oraz dane dotyczące pomiaru czasu pracy.

Tachograf cyfrowy przechowuje również dane warsztatu, który dokonywał jego kalibracji. Ta z kolei polega na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, dopasowaniu tachografu do pojazdu oraz potwierdzeniu i aktualizacji danych takich jak:

 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • numer VRN,
 • kod rejestrującego państwa,
 • rozmiar opon,
 • ustawienia ograniczenia prędkości,
 • bieżący czas UTC,
 • bieżąca wartość licznika kilometrów.

Dane kalibracyjne tachografów

Tachograf cyfrowy rejestruje i przechowuje w swojej pamięci dane dotyczące:

 • parametrów kalibracyjnych znanych w momencie aktywacji,
 • pierwszej kalibracji po aktywacji urządzenia,
 • pierwszej kalibracji w obecnym pojeździe (identyfikowanym numerem VIN),
 • pięciu ostatnich kalibracji.

Przy każdej z tych kalibracji tachografu rejestruje się następujące dane:

 • rodzaj kalibracji (aktywacja, pierwsza instalacja, instalacja, przegląd okresowy),
 • nazwa (nazwisko) i adres warsztatu,
 • numer karty warsztatowej, Państwo Członkowskie wydające kartę i data ważności karty,
 • identyfikacja pojazdu,
 • parametry uaktualnione lub potwierdzone: rozmiar opon, nastawy urządzenia ograniczenia prędkości, licznik kilometrów (wartości stare i nowe), data i godzina (wartości stare i nowe).

Obowiązek posiadania tachografu cyfrowego – kogo dotyczy?

Montaż tachografów cyfrowych wymagany jest w stosunku do samochód ciężarowych o DMC powyżej 3,5t, przeznaczonych do transportu rzeczy i zarejestrowanych po 1 maja 2006r.

Kiedy należy dokonać legalizacji tachografu?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonać legalizacji tachografu w terminie 14 dni od daty zakupu pojazdy ciężarowego, bez względu na to czy jest to nowy czy używany samochód. Każda kolejna kalibracja tachografu musi zostać dokonana w ciągu dwóch lat. Istnieje jednak od tej reguły kilka wyjątków, które powodują, że ponowna legalizacja tachografu musi zostać wykonana wcześniej.

Obowiązek legalizacji tachografu przed terminem występuje chociażby w sytuacji, gdy tachograf działa w sposób wadliwy np. zegar tachografu wskazuje błędną godzinę (powyżej 20 min czasu UTC).

Innym powodem dokonania ponownej legalizacji tachografu we wcześniejszym terminie jest wymiana opon lub zmiany numeru rejestracyjnego (np. w sytuacji przejęcia leasingu).

Skąd wiadomo, że w pojeździe wykonano przegląd tachografu?

Dowodem wykonania ponownej kalibracji urządzenia jest tabliczka instalacyjna oraz plomba, która łączy czujnik z korpusem skrzyni biegów. Koszt ponownej kalibracji to około 300 PLN.

Co grozi za brak legalizacji tachografu?

Organy kontrolne mogą skomunikować się z tachografem w celu sprawdzenia niezbędnych danych w tym daty dwóch ostatnich kalibracji. Każdy warsztat, który dokonuje legalizacji tachografów ma obowiązek udostępnić dane za okres dwóch ostatnich lat na żądanie właściwego organu. Za brak ważnej legalizacji grozi kara nawet do 2 000 PLN dla zarządzającego transportem oraz 1 000 PLN dla przedsiębiorcy.