Odgrzybianie klimatyzacji – kiedy i jak wykonać?
9 maja 2022
Diagnosta samochodowy – wszystko o tym zawodzie
16 maja 2022
Pokaż wszystkie

Tachografy są niezbędnymi urządzeniami kontrolującymi to, jak długo pracował dany kierowca oraz w jaki sposób jechał. Są one obowiązkowym wyposażeniem pojazdów o docelowej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony, które służą do przewozu towarów i osób. Tachografy są homologowanymi urządzeniami, do których obsługi i naprawy należy mieć specjalne uprawnienia. Kiedy należy dokonać kalibracji (legalizacji) tachografu? Czym jest popularne tacho?

Tachograf – zadania

Zadaniem tachografu jest stałe monitorowanie pracy pojazdu i kierowcy. Ich istnienie jest podstawą do naliczania wysokości wynagrodzenia kierowcy, przy jednoczesnym zapewnieniu że kierowca jeździ zgodnie z prawem. Tachograf cyfrowy rejestruje przebyty dystans, zapisuje wykres prędkości pojazdu, monitoruje punkty położenia na trasie oraz rejestruje wszelkie zdarzenia drogowe. W tachografie zapisują się informacje o usterkach a także czas pracy kierowcy. Wprowadzenie tych urządzeń zostało wymuszone przez rozporządzenie komisji europejskiej, na podstawie którego w całej Europie wprowadzono obowiązek stosowania urządzeń rejestrujących. 

Kalibracja tachografu

Legalizacja tachografu jest procedurą, która polega na aktualizacji danych pojazdu przechowywanych w pamięci podręcznej tachografu. Prawidłowe dane pozwalają na dokładną pracę sprzętu. Podczas wykonywania kalibracji, przeprowadzane są także testy weryfikacyjne, które oceniają poprawność pracy urządzenia. 

Pierwsza legalizacja tachografu zawsze obejmuje podanie takich informacji, jak:

 • kod państwa, w którym odbywa się rejestracja;
 • numer VIN pojazdu;
 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • numer VRN;
 • rozmiar opon;
 • czas UTC;
 • ustawienia ogranicznika prędkości;
 • przebieg pojazdu skopiowany z licznika.

Każda kolejna kalibracja to weryfikacja tych danych i sprawdzenie, w jaki sposób mają się one do dokumentów pojazdu. Aktualizacji danych dokonuje się tylko podczas pierwszej aktywacji tachografu, pierwszej kalibracji po aktywacji urządzenia, pięciu ostatnich legalizacji oraz legalizacji w danym pojeździe. Pamięć urządzenia przechowuje również informacje za pomocą których można zweryfikować imię i nazwisko fachowca, który dokonywał kalibracji, a także nazwę warsztatu oraz kartę warsztatową, która uprawnia do wykonywania legalizacji tachografów. 

Kiedy należy wykonać legalizację tachografu?

Legalizacji tachografu należy wykonać po pierwszym zarejestrowaniu pojazdu w czasie nie dłuższym niż 14 dni – nie ma znaczenia, czy pojazd jest nowy, czy używany. Kalibracja powinna być wykonywana najrzadziej raz na dwa lata – po kalibracji tachograf zazwyczaj dostaje naklejkę z datą ważności legalizacji. 

Oczywiście, istnieje możliwość, że tachograf zostanie uszkodzony w czasie użytkowania lub ulegnie awarii. W takiej sytuacji należy odszukać serwis tachografów. W serwisie należy się stawić, gdy którakolwiek z następujących sytuacji się wydarzy:

 • tachograf zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony (nawet jak pęknie któryś z przycisków);
 • plomby zabezpieczające zostaną zerwane – zarówno na tacho jak i na impulsatorze;
 • zmieniony zostanie numer rejestracyjny pojazdu;
 • wymienione zostaną opony na osiach napędowych.

Brak kalibracji – jaki mandat?

Brak wykonania kalibracji w terminie grozi mandatem nakładanym zarówno na kierowcę, jak i przewoźnika. Kary za niedotrzymanie terminu legalizacji wynoszą 2000 złotych dla osoby odpowiedzialnej za transport w przedsiębiorstwie i 1000 zł dla przewoźnika. Ponadto, policja wystawi mandat karny dla kierowcy. 

Koszt legalizacji tachografu

Koszty legalizacji tachografu są śmiesznie niskie w porównaniu do kar, jakie można otrzymać za niedotrzymanie obowiązku. Odwiedzenie w porę warsztatu z uprawnieniami do legalizacji tachografu jest bardzo łatwe, dlatego nie ma wytłumaczenia dla osób, które zapomną o danym fakcie. Sama legalizacja kosztuje do 300 złotych – warto pamiętać że jest to wydatek raz, na dwa lata.