Tachograf – czym jest i kiedy go legalizować
13 maja 2022
Rodzaje badań psychologicznych, którym poddawani są kierowcy
10 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Kim jest i czym się zajmuje diagnosta samochodowy? Jakie są jego obowiązki? Jakie jest średnie wynagrodzenie diagnosty samochodowego oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby móc nim zostać? Na te oraz inne pytania związane z tym ciekawym motoryzacyjnym zawodem odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Diagnosta samochodowy – kim jest?

Diagnosta samochodowy to specjalista, który zna się zarówno na mechanice pojazdów, jak i prawie o ruchu drogowym. Dzięki posiadanej wiedzy technicznej jest w stanie wykonać badanie pojazdu, dzięki któremu stwierdza czy badany pojazd nadaje się do uczestnictwa w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. W związku z tym, że praca diagnosty polega na orzekaniu o zdolności pojazdu do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu ulicznym, jest to profesja bardzo odpowiedzialna. Potencjalne niedopatrzenia mogą skutkować wypadkiem oraz utrata zdrowia lub nawet życia.

Obowiązki diagnosty samochodowego

Do podstawowych obowiązków każdego diagnosty samochodowego można zaliczyć następujące czynności:

  • przeprowadzanie badania technicznego pojazdu wraz z oceną jego stanu,
  • informowanie właścicieli pojazdów o ewentualnych usterkach i koniecznych naprawach,
  • stwierdzanie, czy dany pojazd może zostać dopuszczony do ruchu,
  • ręczna oraz komputerowa diagnostyka badanego pojazdu.

Średnie zarobki diagnosty samochodowego

Najlepiej zarabiający diagności samochodowi mogą liczyć na pensję przekraczającą 5500 zł brutto (ok 4000 zł netto). Z kolei mediana zarobków na tym stanowisku wynosi aktualnie 4400 zł brutto (czyli ok 3300 zł netto).

Egzamin na diagnostę samochodowego

Osoba, która chce podjąć pracę na stanowisku diagnosty samochodowego musi zdać państwowy egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny. Część teoretyczna egzaminu uznawana jest za zaliczoną w przypadku posiadania przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w pytaniach testowych oraz dobrej odpowiedzi w części opisowej. Zdanie części teoretycznej uprawnia do przystąpienia do części praktycznej.

Ceny egzaminu na diagnostę samochodowego

Całkowity koszt egzaminu na diagnostę samochodowego wynosi 270 zł. W przypadku uzupełniania uprawnień koszt pojedynczej części wynosi 130 zł (przy czym całkowity koszt nie może przekroczyć kwoty 270 zł).

Części egzaminu na diagnostę samochodowego

Egzamin kwalifikacyjny składa się z następujących części:

  • teoretyczna – pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 5 pytań ze szkolenia specjalistycznego (po jednym pytaniu z każdej części szkolenia), 30 pytań ze szkolenia podstawowego oraz pytania opisowego,
  • praktyczna – polega na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wraz z wydaniem oceny jego stanu oraz wypełnieniem dokumentów typowych dla danego rodzaju badania.

Wymagania, które trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu na diagnostę

Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem diagnostą samochodowym i chcesz przystąpić do egzaminu musisz spełniać różne warunki, które są wyszczególnione w Ustawie o prawie ruchu drogowego (art. 84 ust 2b). Poszczególne wytyczne opiszemy poniżej.

Wykształcenie

Zgodnie z prawem, aby zostać diagnostą samochodowym konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • posiadanie wyższego wykształcenia “w obszarze nauk technicznych o specjalizacji  samochodowej” oraz odbycie 6-cio miesięcznych praktyk w warsztacie naprawy lub kontroli pojazdów, 
  • średniego wykształcenia technicznego o specjalizacji samochodowej oraz rok praktyki,
  • wyższego wykształcenia technicznego o specjalizacji innej niż samochodowa oraz roku praktyki,
  • średniego wykształcenia technicznego o specjalizacji innej niż samochodowa wraz z dwuletnią praktyką.

Kurs na diagnostę

Jeśli spełniasz powyższe warunki możesz przystąpić do drugiego punktu czyli kursu na diagnostę samochodowego. Kurs ten jest organizowany przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów lub przez inne instytucje posiadające odpowiednie uprawnienia i trwa 116 godzin. Po jego ukończeniu kursant otrzymuje zaświadczenie, które upoważnia do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu na diagnostę.