Długa podróż samochodem — porady, sugestie, wskazówki
29 sierpnia 2023
Limit punktów karnych — co się stanie po jego przekroczeniu?
11 września 2023
Pokaż wszystkie

Nie ma wątpliwości co tego, że współczesny pracodawca szuka osób odpowiednio wykwalifikowanych. Jednak są zawody, w których poza zdobytą wiedzą i doświadczeniem wymagane jest także pozytywne przejście badań psychotechnicznych. Czym jest takie badanie i na jakich stanowiskach jest ono wymagane? O tym przeczytasz w naszym dzisiejszym poradniku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 

Czym są badania psychotechniczne? 

Badania psychotechniczne to nic innego jak badania psychologiczne, na których podstawie dokonuje się oceny sprawności psychicznej danej osoby oraz jej zdolności do obsługi maszyn, czy pojazdów mechanicznych. Również osoby, które pracują w specyficznych warunkach, np. wykonując prace na wysokości, zobowiązane są do wykonania takich badań. Testy psychotechniczne przy wykonywaniu niektórych profesji są obowiązkowe, a osoba, która nie poddała się tego rodzaju badaniu, lub uzyskała negatywny wynik badania, nie powinna podejmować się określonych czynności na danym stanowisku. 

Kto i kiedy musi wykonać badania psychotechniczne? 

Badania psychotechniczne winne są wykonać osoby, które starają się o stanowisko, na którym taki dokument jest wymagany, bądź pełnią już taką funkcję, ale termin ważności poprzedniego badania ulega przedawnieniu. Na takie badanie najczęściej kieruje pracodawca, lub Zakład Medycyny Pracy. 

Kto konkretnie jest kierowany na badania psychotechniczne? Otóż badania psychologiczne zobowiązani są wykonać przede wszystkim pracownicy na stanowisku zawodowego kierowcy. Mowa tu oczywiście o badaniu psychologicznym dla kierowców kategorii C-E, czyli kierowców samochodów ciężarowych, autobusów, i pojazdów uprzywilejowanych. Na takie badanie kierowca może zostać skierowany nie tylko przed rozpoczęciem zatrudnienia, czy w okresie, w którym mija ważność poprzedniego badania. Zdarzają się także sytuacje, w których na powtórne badanie kierowcę może skierować lekarz, policjant, czy starosta. 

Istnieją również zawody, które w żaden sposób nie są związane z przewozem osób, a jednak przed podjęciem pracy, konieczne jest wykonywanie badań psychologicznych. Chodzi tutaj o wspomniane wcześniej osoby pracujące na wysokości, ale także chociażby osoby pełniące obowiązki komornicze, oraz asesorzy komorniczy. Ponadto badania psychologiczne powinny przejść osoby przygotowujące się do roli instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora. 

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowców? 

Samą kwestię testów psychologicznych dla kierowców, ale także innych zawodów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Przepisy tego aktu określają w sposób jasny, na czym dokładnie takie badanie polega. Obejmuje ono przede wszystkim wywiad i obserwację badanego, badanie narzędziami diagnostycznymi, a także ogólną ocenę danej osoby przez wykwalifikowanego lekarza. 

Badanie psychologiczne dla kierowców kategorii C-E, ale także tych, którzy utracili prawo jazdy za punkty karne, czy zostali skierowani na badanie przez policję, składa się z kilku etapów. Początek testów rozpoczyna się od rozmowy i szczegółowego wywiadu, następnie badany musi wypełnić test pisemny, za którego pomocą sprawdza się jego sposób myślenia, koncentrację, szybkość podejmowania decyzji, a także pracę pod presją czasu i w wysokim stresie. Kolejnym  etapem jest test na logikę i szybkość działania. Na tym etapie bardzo często wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura. Badany, np. za pomocą danego narzędzia musi odpowiednio szybko reagować na zapalające się światełka. Ponadto obowiązkowym etapem jest również test psychologiczny.