Badania psychotechniczne — na jakich stanowiskach są wymagane?
4 września 2023
Tłumiki przelotowe w samochodach osobowych — co warto wiedzieć?
18 września 2023
Pokaż wszystkie

Szybkie tempo życia czy stres niekiedy wymusza na nas zachowania na drodze, które trudno nazwać odpowiedzialnymi. Mowa tu przede wszystkim o przekraczaniu prędkości, prowadzonego przez nas samochodu, co niestety może wiązać się nie tylko z bezpośrednim zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego, ale także możliwością otrzymania mandatu i punktów karnych. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów karnych wiąże się z kolejnymi konsekwencjami. Co się stanie po przekroczeniu 24 punktów karnych dla kierowców ze stażem ponad rocznym i 20 punktów karnych dla młodych kierowców bez roku spędzonego za kółkiem? 

Taryfikator punktów karnych — to trzeba wiedzieć

Wprowadzony 17 września 2022 roku taryfikator punktów karnych nadal obowiązuje. Według wytycznych z tego dnia punkty przyznawane są w zakresie od 1 do 15, a nie do 10, jak było to wcześniej. Ponadto punkty karne są usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, albo po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, która wynika z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Jaki jest limit punktów karnych?

Obecnie limit punktów karnych podzielony jest na dwie zasadnicze grupy kierowców. Pierwszy dotyczy osób ze stażem za kierownicą powyżej roku i wynosi on 24 punkty karne, drugi zaś to limit dla osób, których czas spędzony za kółkiem pojazdu mechanicznego jest mniejszy niż rok. Dla młodych kierowców limit punktów karnych wynosi 20

Konsekwencją przekroczenia obu pułapów jest konieczność otrzymania skierowania na badanie psychologiczne za punkty karne oraz przystąpienie do  powtórnego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje takiego kierowcy. Co ciekawe, posiadacze kilku kategorii prawa jazdy tracą je wszystkie, bez względu na to, którym pojazdem kierowali w momencie przekroczenia limitu punktów karnych.

Badania psychologiczne za punkty karne

Jeśli chodzi o badanie psychologiczne po utracie prawa jazdy za punkty karne, to tak jak w przypadku pozostałych badań psychotechnicznych odbywa się to wieloetapowo. Na początku  przeprowadzona zostanie rozmowa z psychologiem, po której badany wypełnia odpowiednie testy psychologiczne. Mają one na celu sprawdzenie osobowości osoby badanej oraz  jej sposób radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Sprawdza się także uwagę czy inteligencję osoby badanej. Kolejno przeprowadzane jest badanie za pomocą specjalistycznej aparatury. 

Egzamin ponownie sprawdzający kwalifikacje kierowcy do prowadzenia samochodu

Egzamin, do którego należy przystąpić  po przekroczeniu punktów karnych, nie różni się niczym od tego, do którego podchodzą kandydaci na prawo jazdy. Zaliczyć należy najpierw część teoretyczną, a następnie praktyczną. 

Po zaliczeniu egzaminu oraz pozytywnym przejściu badań psychologicznych kierowca ponownie może otrzymać uprawnienia do prowadzenia pojazdów.