Jakie są objawy awarii układ wspomagania kierownicy?
22 marca 2023
Wymiana świec w samochodzie – poradnik
7 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

Komornik to bez wątpienia ciężki i bardzo potrzebny zawód. Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku komornika musi przejść długą drogę wypełnioną ciężkimi studiami, egzaminami, nauką oraz ciągłym doskonaleniem w zakresie obowiązujących przepisów. Jak zostać komornikiem? Jakie wymagania należy spełnić oraz jakimi cechami i umiejętnościami się odznaczać, żeby dostać pracę komornika. Zapraszamy do poniższego artykułu. 

Lista wymagań do zawodu komornika

Komornik to osoba, która zawodowo jest odpowiedzialna za ściąganie zaległych wierzytelności od dłużnika. Jej działanie opiera się tylko i wyłącznie na podstawie aktów notarialnych oraz wyroków i nakazów sądowych. Praca komornika opiera się na przykrym (dla dłużników) obowiązku informowania i egzekwowania ściągania należności. W swoim postępowaniu musi przede wszystkim wyjaśnić istotę sprawy oraz dokładnie poinformować o planowanych krokach egzekucyjnych. 

Jak łatwo się domyślić, praca komornika niesie za sobą ogromne obciążenie psychiczne. Aby zostać komornikiem poza spełnieniem szeregu formalnych wymagań (o nich w kolejnym akapicie) kluczowe są  predyspozycje psychologiczne osoby ubiegającej się o pracę na stanowisku komorniczym. Kandydat musi być przede wszystkim odporny na stres i krytykę. Poza tym cechować go powinno opanowanie przy jednocześnej stanowczości i zdecydowaniu. Na stanowisku komornika nie można kierować się współczuciem i emocjami.  

Aplikacja komornicza i wymogi formalne 

Zawód komornika regulują obecnie dwie ustawy: o komornikach sądowych (z 22 marca 2018 r.) oraz o kosztach komorniczych (z 28 lutego 2018 r.). Określają one szczegółowo jak zostać komornikiem. Trzeba kolejno mieć:

 • polskie obywatelstwo,
 • ukończone co najmniej 28 lat,
 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • “nieskazitelny charakter”,
 • zdolność psychiczną i fizyczną do pracy jako komornik,
 • dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych z tytułem magistra prawa,
 • aplikację komorniczą,
 • zdany pozytywnie egzamin komorniczy,
 • doświadczenie – przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor komorniczy.

Dodatkowym wymogiem przy pracy komornika jest fakt bycia niekaranym.

Aplikacja komornicza 

Aby przystąpić do aplikacji komorniczej, należy w pierwszej kolejności zdać egzamin, który odbywa się raz do roku. Ma on formę testu, sprawdzającego wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego czy konstytucyjnego. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. 

Zdanie egzaminu uprawnia kandydatów na komorników do ubiegania się o wpis na listę aplikantów. Aplikacja trwa dwa lata i jej nabór ogłaszany jest raz na dwa lata. Po upłynięciu czasu aplikacji komorniczej zdobyta tam wiedza jest weryfikowana egzaminem komorniczym. 

Niestety, samo zdanie egzaminu komorniczego nie wystarczy, by podjąć pracę komornika. Najpierw należy przepracować minimum 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Dopiero po upływie tego czasu można podjąć pracę komornika. 

Badania psychologiczne 

Jak już wspominaliśmy wyżej, poza ogromną wiedzą, komornik powinien cechować się nieprzeciętną odpornością psychiczną. Dlatego przez uzyskaniem uprawnień, kandydaci na pracę komornika muszą przejść specjalistyczne badania psychologiczne składające się aż z trzech etapów.

 • etap pierwszy – badania lekarza medycyny pracy – ocena ogólnego zdrowia kandydata;
 • etap drugi – badanie psychologiczne wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania badania dla kandydatów na komornika – ocena ogólnego stan psychicznego kandydata;
 • etap trzeci –  inne konsultacje u lekarzy specjalistów zakończone wydaniem stosownego dokumentu potwierdzającego zdolność do pełnienia określonej funkcji.

Uzyskane w tym procesie zaświadczenie uprawnia do 12 miesięcznego wykonywania pracy na stanowisku komorniczym. Po upłynięciu wskazanego na dokumencie czasu należy powtórzyć badania psychologiczne na stanowisko komornika.