Tłumiki przelotowe w samochodach osobowych — co warto wiedzieć?
18 września 2023
Uprawnienia do przewozu osób. Jak wyglądają badania psychotechniczne kierowców transportu drogowego?
4 października 2023
Pokaż wszystkie

Wszyscy pracownicy niezależnie od branży, w jakiej pracują, przed podjęciem zatrudnienia muszą odbyć obowiązkowe badania lekarskie. Są jednak zawody, jak chociażby te związane z pracami wykonywanymi na wysokościach, których to pracownicy poza standardowym pakietem badań, muszą dodatkowo przejść badania psychologiczne. Tego rodzaju praca wymaga bowiem nie tylko odpowiedniej sprawności fizycznej, ale także psychicznej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej  samemu pojęciu “praca na wysokości” oraz znaczeniu badań psychologicznych uprawniających do wykonywania  poszczególnych zawodów.

Praca na wysokości — od ilu metrów?

Praca na wysokości oznacza między innymi czynności wykonywane, np. na konstrukcjach budowlanych,  rusztowaniach, stropach, drabinach, kominach lub innych podwyższeniach. Elementy te powinny znajdować się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi. Wówczas możemy mówić o takiej pracy na wysokości  i to właśnie osoby podejmujące się tego rodzaju zadań, muszą przejść badania psychologiczne do pracy na wysokości

Co ciekawe jeśli powierzchnia i to niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jest osłonięta ze wszystkich stron, np. pełnymi ścianami, ścianami z oknami oszklonymi lub wyposażona jest w inne, stałe konstrukcje do wysokości co najmniej 1,5 m  to wówczas taka praca nie jest uznawana za pracę na wysokości

Kto może wykonywać pracę na wysokości?

Do wykonywania pracy na wysokości mogą być dopuszczone jedynie osoby, które:

  • Posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, określające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości. Skierowanie na badania lekarskie do pracy na wysokości powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m.
  • Odbyli szkolenie w zakresie przepisów bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznając się nie tylko ze specyfiką prac na wysokości, ale także zagrożeniami występującymi na takim stanowisku pracy.
  • Mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej oraz nabyli umiejętność posługiwania się nimi.
  • Zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

Wyzwania psychologiczne związane z wykonywaniem pracy na wysokości

Praca na wysokości niesie ze sobą szereg wyzwań zarówno fizycznych, jak i psychologicznych, które to mogą z kolei wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Dlatego też wszystkie osoby, których praca odbywa się na wysokościach, a zatem taka, w której występuje zwiększone ryzyko występowania wypadków, muszą zostać poddani badaniu psychologicznemu

Badania psychologiczne do pracy na wysokościach pozwalają zidentyfikować pracowników, którzy mogą być bardziej podatni na lęki czy stres związany z pracą na wysokości. Umożliwia to podejmowanie działań prewencyjnych i dostosowanie szkoleń. Ponadto poprzez badania psychologiczne prac na wysokości można wykryć osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych w środowisku pracy na wysokości. Działania prewencyjne, takie jak szkolenia i wsparcie psychologiczne, mogą pomóc w zapobieganiu sytuacji zagrażającym zdrowiu, a niekiedy nawet życiu osób pracujących na wysokości.

Poniżej prezentujemy kilka kluczowych wyzwań związanych z pracą na wysokościach:

Lęk przed wysokością

Niezależnie od doświadczenia, niektórzy pracownicy mogą cierpieć na lęk lub fobię przed wysokością. To może prowadzić do nieodpowiedniego zachowania, które zwiększa ryzyko wypadków.

Presja czasu i stres

Pracownicy pracujący na wysokości często muszą działać w warunkach podwyższonej presji czasowej. To może prowadzić do stresu i podejmowania pochopnych decyzji.

MonotoniaDla wielu pracowników praca na dużych wysokościach może być monotonna i izolująca. To może prowadzić do uczucia samotności i obniżenia motywacji.