Jak zbudowana jest klimatyzacja samochodowa?
28 stycznia 2020
Jak wygląda przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy?
11 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Regularne wizyty w stacji kontroli pojazdów nie są dla kierowców niczym nowym. Wszyscy zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego mają obowiązek zadbać o to, by ich pojazd nie stwarzał zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Pojazd bez ważnego badania okresowego nie będzie dopuszczony do jazdy, dlatego każdy kierowca zna datę swojej kolejnej wizyty w stacji kontroli pojazdów. Istnieją jednak sytuacje, w których pojazd zostaje wysłany na kontrolę przed terminem. Jednym z takich przypadków jest skierowanie auta na przegląd przez policję.

Kiedy policja może skierować pojazd na dodatkowe badanie techniczne?

Do wysłania na dodatkowy przegląd techniczny pojazdu dochodzi czasami podczas rutynowej kontroli drogowej. Szczególnie jeśli stan techniczny auta może sugerować, że nie spełnia on kryteriów wymaganych do poruszania się po drodze, stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego lub nie spełnia norm ochrony środowiska. Przyczyną może, ale nie musi, być pęknięty reflektor czy uszkodzona szyba.

Odesłania na dodatkową kontrolę możemy też być pewni, jeśli nie mamy ważnego badania okresowego.

Zdecydowanie częściej do sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni do nadprogramowego przeglądu dochodzi, kiedy bierzemy udział w kolizji lub wypadku drogowym. Jeśli uszkodzenia auta są poważne i pojazd nie nadaje się do samodzielnego poruszania, jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy lawety. W wypadku kolizji, kiedy uszkodzenia są znikome, może obejść się bez dodatkowych przeglądów, jednak bardzo często nawet przy najmniejszym uszkodzeniu na badania odsyłane są samochody posiadające instalację LPG.

Co nam grozi jeśli nie wykonamy zleconego przez policję przeglądu pojazdu?

Jeśli dochodzi do sytuacji skierowania auta na dodatkowe badanie techniczne, policja zawsze zatrzymuje dowód rejestracyjny. Kierowca otrzymuje kwit pozwalający poruszać się po drogach przez siedem dni, w trakcie których ma obowiązek udania się do stacji kontroli pojazdów i dokonania przeglądu. Jeśli nie zrobimy tego w wyznaczonym terminie, nie będziemy mogli się legalnie poruszać po drogach.

Jeśli zostaliśmy skierowani na badanie z powodu konkretnej usterki, to koszt przeglądu wynosi 20 zł od każdej stwierdzonej przez policję nieprawidłowości, jednak nigdy więcej niż standardowa opłata.

Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Po zmianie przepisów i braku obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego policja dokonuje tzw. “wirtualnego” zatrzymania dowodu – blokuje go elektronicznie. Kierowca otrzymuje pokwitowanie i z tym pokwitowaniem udaje się na stacje kontroli pojazdów. Przegląd wykonywany jest zgodnie ze wskazaniem na pokwitowaniu.

Następnie kierowca musi udać się na dowolny komisariat policji w celu odblokowania dowodu rejestracyjnego w systemie. Nie może być to już,  jak było wcześniej, wydział komunikacji. Jeżeli przyczyną zatrzymania jest brak aktualnego badania technicznego, wpisu do dowodu dokonuje stacja kontroli pojazdów po uprzednim odblokowaniu dokumentu w systemie.

Wzór pokwitowania zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania albo karty kierowcy: